Centrum Handlowe Serenada, Kraków

W skład dostarczonych elementów wchodziły:
  • System automatyki 15 rozdzielnic obsługujących urządzenia obiektowe (wentylatory, nagrzewnice, kurtyny powietrzne, aparaty grzewczo-wentylacyjne itp.), 140 urządzeń automatyki i zasilanie 250 klap ppoż.,
  • System automatyki 5 central wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia techniczne,
  • System automatyki węzła pętli stałotemperaturowej,
  • System zarządzania instalacją HVAC – MyWayy: monitoring i sterowanie „małej” wentylacji bytowej, central wentylacyjnych, węzła ciepła, systemu przewietrzania parkingów.