Ciech Soda, Inowrocław

System automatyki obsługujący sterowanie odzyskiem i dystrybucją ciepła ze sprężarek przemysłowych oraz system zarządzania instalacją HVAC MyWayy. System automatyki 6 układów wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia budynku produkcyjnego.