Restauracja Sowa, Bydgoszcz

System automatyki 8 układów wentylacyjnych oraz system zarządzania instalacją HVAC MyWayy.