Wayy

Polityka prywatności

Mając na uwadze bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych przekazujemy Państwu informacje o celach, zakresie i kategoriach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

I. Postanowienia ogólne:

1. Administratorem danych osobowych jest KLIMAT SOLEC Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul. Nadbornej 2a, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt poprzez e-mail: iod@klimat-solec.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą: 
a) w celu zawarcia i realizacji umowy, 
b) w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią, 
c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji zawartej umowy lub udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest czynność niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy, prawnie uzasadniony interes Administratora lub też obowiązek wynikający z przepisów prawa.
6. Posiadają Państwo prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
c) przenoszenia danych, 
d)  wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora nie krócej niż przez czas trwania umowy i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.


II. Strony internetowe:

1.  Właścicielem stron klimat-solec.pl, www.klimat-pro.pl, www.wayy.pl, zwanych dalej Serwisem, jest KLIMAT SOLEC Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim, 86-050, ul. Nadborna 2a.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest KLIMAT SOLEC Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim,
86-050, ul. Nadborna 2a. Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności, danych osobowych oraz ich wykorzystania należy kierować do Inspektora Ochrony Danych – iod@klimat-solec.pl.
3. Dane osobowe klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
4. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny w zakresie usług oferowanych przez KLIMAT SOLEC Sp. z .o.o. oraz produktów marek KLIMAT PRO i Wayy.
5. Korzystanie z Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych, za wyjątkiem korzystania z formularza zapytania (www.klimat-solec.pl, www.klimat-pro.pl, www.wayy.pl). W tej sytuacji niezbędne jest podanie adresu email oraz opcjonalnie – imienia i nazwiska (www.klimat-solec.pl), adresu email oraz opcjonalnie – numeru telefonu oraz nazwy firmy (www.klimat-pro.pl) lub imienia i nazwiska oraz adresu email (www.wayy.pl). Dane te są wykorzystywane wyłącznie do opracowania zapytania.
6. Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Administrator wykorzystuje informacje zawarte w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies, usługę Google Analytics oraz serwis społecznościowy Google+. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych związanych z administracją serwerami Administratora. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.
7. W przypadku kontaktu Użytkownika poprzez formularz kontaktowy, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obsługa zapytania.
8. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe do czasu opracowania zapytania, z uwzględnieniem czasu przechowywania danych osobowych określonych w odrębnych przepisach.

9. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich aktualizacji oraz usunięcia. W tym celu należy wysłać odpowiednią prośbę na adres iod@klimat-solec.pl.
10. Żadne dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane jakiejkolwiek osobie trzeciej.
11. W Serwisie mogą znajdować się linki przenoszące do innych stron www. Klikając w taki link i przenosząc się automatycznie do innego serwisu, należy mieć świadomość że właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności innego serwisu oraz nie odpowiada za bezpieczeństwo prywatnych danych po przejściu do innego serwisu. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych osobowych przez osoby trzecie, za wszelkie działania zewnętrzne naruszające prawo i inne niezależne od niego okoliczności.
12. Serwis używa plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki danych wysyłane przez serwery i zapisywane w pamięci komputera. Zapisywane są w nich dane techniczne i statystyczne, dzięki którym podczas kolejnych wizyt w Serwisie wyświetlanie poszczególnych stron na komputerze będzie trwało krócej. Pliki cookies nie są szkodliwe dla komputera Użytkownika i jego danych. Każdy Użytkownik może je wyłączyć
w ustawieniach własnej przeglądarki.
13. Po co stosowane są pliki cookies: 
a) zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z Serwisu, 
b) ulepszenie świadczonych usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych.